අප සමඟ දැන් නොමිලේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න

නිබන්ධන සිංහල හා ඉංග්‍රීසි ද්විත්ව භාෂාවෙන්ම, අන්තර්ක්‍රියාකාරී අභ්‍යාස නිසා ඉගෙනීමේ පහසුව, පාඨමාලාව අවසානයේ ඩිප්ලෝමා සහතිකයක්

දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න

අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා

අපි පාඨමාලා මට්ටම් තුනක් (ආරම්භක, අතරමැදි සහ උසස්) ඉදිරිපත් කරමු. සෑම පාඨමාලාවක්ම පාඩම් 50 කින් සමන්විත වන අතර ව්‍යාකරණ අභ්‍යාස, ශ්‍රව්‍ය හා සමවබෝධි අභ්‍යාස, කියවන විට ලිවීමේ අභ්‍යාස,අක්ෂර වින්‍යාසය ඇතුළත්වේ.ඔබේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම පරීක්ෂා කරන්න

පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබගේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම මැනීමට සරල පරීක්ෂණයෙන් සමත් විය යුතුය. ඔබේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම පිළිබඳ නිවැරදි මිනුමක් ලබා දීම සඳහා තෝරාගත් වෘත්තිකයින් කණ්ඩායමක් විසින් මෙම පරීක්ෂණ විශේෂයෙන් සංවර්ධනය කරන ලදී. දැන් උත්සාහ කර ඔබේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම මැන බලන්න.

අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා

ඔබගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අපි පුළුල් පරාසයක අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා ඉදිරිපත් කරමු. ආරම්භක මට්ටමේ සිට උසස් මට්ටම දක්වා පරාසයක කිරීඩා නොමිලේම සෙල්ලම් කරන්න

Ingrisi.com යනු කුමක්ද?

මෙම වෙබ්‌ අඩවිය නිර්මාණය වී ඇත්තේ ඔබ වැනිම ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ උනන්දුවක්‌ දක්වන ශ්‍රි ලාංකිකයන්‌ සඳහාමයි. මෙම වෙබ්‌ අඩවිය තුළින්‌ අප උත්සහ කරන්නේ ඔබේ ඉංග්‍රිසි දැනුම, ලිවීම, කථනය, උච්චාරණය ඉහල මට්ටමකට රැගෙන යාමටයි. ඒ නිසා අප මෙම වෙබ්‌ අඩවියේ පාඨමාලා සැකසුමට ලෝකයේ ඉංග්‍රිසි භාෂාව පිළිබඳ විශිෂ්ට දැනුමක්‌ ඇති මහාචාර්යයවරුන්ගේ සහය ලබාගෙන ඇත.

ඉංග්‍රීසි.com යනු ඔබට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉතා පහසුවෙන්‌ තනිවම, සරලව, ඉක්මනින්‌ නොමිලේම ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැදරිමට ලොව ඇති ප්‍රථම හා එකම සිංහල - ඉංග්‍රීසි වෙබ්‌ අඩවියයි.
පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන්‌ කල පසු ඕබට ඩිප්ලෝමා සහතිකයක්‌ දෙනු ලැබේ.